Profetische woorden

 

Ik kan op verschillende manieren tot de mens spreken: als God de Vader, als Jezus de Zoon, door engelen, door de Heilige Geest zoals bij Filippus. En de Heilige Geest kan zelfs door een ezel spreken, want als de Heilige Geest een boodschap kwijt wil zal Hij spreken. Nu spreek Ik als God de Vader, wel de hemelse Vader, het goede vaderbeeld. In jouw denken is een vader streng en hardvochtig, niet de liefdevolle vader die jij zo nodig had. Er was wel liefde bij hem, maar het is dikwijls gereproduceerd, afgekeken van zijn vader. Jij wilde ook een goede vader zijn, maar wat is er van geworden? Je voelt je nog een machteloze vader. Ik je hemelse Vader, Ik heb alle macht. Je moet niet in menselijke macht denken, maar in de volheid van Mijn liefde. Dat is Mijn macht, Mijn kracht. De liefde is Mijn kracht! Het is de grootste kracht, van vergeving, van je vader, je familie, je zusje, en van je eigen kinderen. De vijand heeft in de loop van de jaren niet alleen jou maar ook vele anderen tot slachtoffer gemaakt. Nu mag jij in Mijn macht, in Mijn liefde komen. Dat je mensen mag gaan liefhebben, en geen spelletje meer spelen, bedriegen, manipuleren, liegen. Jezus kan dat niet eens. Jezus zegt Ik ben de Waarheid, deze is nu in jou. Als je dit vasthoudt ga jij totaal genezen, naar geest, ziel en lichaam, en ook je hele huis. Vergeet wat achter je ligt, ga met Mij je toekomst in.  

O

Mijn dochter,

Wat houd Ik van jou, Ik ben zo blij dat Ik jou de Mijne mag noemen. Wat hebben we het goed met elkaar. Elke dag zie Ik uit naar jouw reukoffer, jouw lof. Jij ziet uit naar antwoorden op je vragen. Die worden niet allemaal beantwoord, dat heb je al gemerkt. Jij houdt van Mijn gemeente zoals Ik. Ik zie wat er allemaal loos is, de geest van de wereld heeft ingetrokken. Feesten? Er is een wereld in nood. We mogen de straten op gaan om te laten zien wie de Christus is. Jouw hart is bewogen naar degenen nabij, en de verloren mens, en in de eerste plaats de ongelovige gelovigen. Door teleurstelling strijd en moeite zijn ze hun geloof wat kwijtgeraakt. Het is beproefd en het kon niet standhouden. Jij hebt geestelijke ogen. Trek het je niet aan wat mensen om je heen van je zeggen. Ik trek het Mij niet aan wat zij zeggen. De gemeente mag een licht op de berg zijn. Je mag waakvlammetjes in vuur en vlam steken. Jij staat in vuur en vlam voor Mij. Ik zie elke morgen uit naar jouw ontmoeting. Er is armoede: mensen luisteren naar het woord, maar het is links in en rechts weer uit. Bij jou is het een deel van jezelf. Jij bent een waardige ambassadrice van het koninkrijk van God. Jij mag ze namens Mij geloofsbrieven aanbieden.

O

Je bent Mijn zoon.

Als Vader ben Ik verantwoordelijk voor Mijn zoon. Jij bent een christen, jij draagt Mijn naam. Ik weet wat er gebeurd is. Ik wist alles al voor de grondlegging van de wereld, voor je geschapen was. De wereld heeft je niet gegeven wat je als mens eigenlijk nodig hebt: een warm welkom. Wel in het begin, maar wat weet je daar nog van. Daarna was er verwaarlozing van de mens, naar lichaam en geest. Wel, prijs God, is er altijd gebeden voor je. Blijf niet teveel hangen in de oude gedachten, gedachten van de verwaarlozing, van je pijn, verdriet, daar schiet je niets mee op. Pieker niet te veel. Wees niet bezorgd, het voegt niets toe zegt de Schrift. Ik wil je vanavond geloof geven in je genezing, geloof in je volledig herstel. Als hemelse Vader en God ga Ik nu heel nuchter tegen je spreken (God is niet zo zweverig als sommige mensen hoor, Ik ben heel nuchter, dus luister goed): vanaf nu gedraag je je normaal. Wat is normaal? Neem het beeld van Jezus voor ogen. Ik heb een heel vriendelijk, lieflijk, liefdevol mens van oorsprong, dat heb Ik in je neergelegd. Maar jij bent aangerand, en dat beeld is aangerand. Maar vanaf nu ben jij normaal, zoals God het bedoeld heeft, een nieuwe Adam. En dan gaat er een moment komen dat je de aarde gaat bewerken. Wat moet je dan doen? Niet werken, maar bidden, dat is het belangrijkste.

Mocht u zich in één van deze woorden herkennen dan is dit woord voor u bedoeld, maak het tot uw eigendom.

Meer woorden lees dan ons blad 'Overgave'. Of bezoek eens een van onze bijeenkomsten, kijk op onze agenda.