Tijdschrift Overgave

TIJDSCHRIFT VOOR UW GEESTELIJKE VERRIJKING

In dit blad staan artikelen die u op weg helpen bij het ontwikkelen van de geestelijke gaven in uw leven.

Ook staan er profetische woorden in welke in deze tijd zijn uitgesproken die u zeker zullen bemoedigen en/of vertroosten.

U kunt dit blad thuis ontvangen door 1 maal per jaar een bijdrage van ten minste € 12 over te maken op:
(IBAN) Bankrekening NL20 INGB 0000 2322 66 t.n.v. Stichting Ev. Char.Org. EChO te Zoetermeer. (Vergeet niet uw naam, adres en postcode te vermelden.)