Vorming en toerusting

Zaterdagmiddag 22 oktober 2022 organiseren wij een praktijkmiddag waarin wij u willen vormen
en toerusten op het gebied van de geestelijke gaven en in het bijzonder de gave van profetie.

Deze middag wordt gehouden in de adventkerk,
Hengelolaan 225 (zij-ingang) te Den Haag

Rinke en Ellen van der Meer zullen ons hierin voorgaan.   

De kosten voor deze middag zijn 15 Euro incl. kofie en thee.

U moet zich wel vooraf aanmelden per E-mail: Overgave@hetnet.nl
of via de voicemail :  079- 3613145 (luid en duidelijk inspreken).

Deze middag is volgeboekt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u belangstelling voor een Profetische toerustingsdag in uw gemeente?

Dit is een studiedag waarin wij u willen leren luisteren naar Gods stem, door het gebruik van de geestelijke gaven.

Verschillende studieleiders en diverse onderwerpen over de Gaven van de Geest.

Praktische vorming: Rinke en Ellen van der Meer en anderen.

Voor meer info neem dan contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden hierin.
Telefoon 079 - 361 31 45 (voicemail inspreken) of per e-mail: Overgave@hetnet.nl