Nieuws

Het winternummer van ons blad 'Overgave' is verschenen
en is verkrijgbaar in onze bijeenkomsten.
U vindt ons ook op Facebook.