Nieuws

De bijeenkomsten in Den Haag
van 3 december 2023 is komen te vervallen
i.v.m. ziekte van Rinke en Ellen van der Meer

O

Het Herfstnummer van ons blad 'Overgave' is verschenen
en is verkrijgbaar in onze bijeenkomsten.
U vindt ons ook op Facebook.