Welkom op de site van Stichting E.Ch.O.Agenda

Zaterdag 7 october
14.00 uur
Gebouw 'de Plataan'
Pastoor Nuijenstraat 1
Zwaag
Zondag 8 oktober
20.00 uur
Gebouw van het 'Leger des Heils'
3e Oosterparkstraat 271
Amsterdam

Omdat wij geloven dat alles wat wij op deze site publiceren, wordt ingegeven door inspiraties van de Heilige Geest, menen wij geen kopierecht te mogen claimen. Wij willen juist dat deze gedachten worden doorgegeven. Daarom hebben wij er geen bezwaar tegen als iemand iets van deze site wil overnemen in een andere publicatie. Wel stellen wij als voorwaarde dat daar dan als bron "Overgave" of "E.Ch.O." bij vermeld wordt.

U kunt ons werk financieel steunen door een bijdrage over te maken op (IBAN) Banknummer NL20 INGB 0000 2322 66 t.n.v. de stichting Ev. Char. Org. E.Ch.O. te Zoetermeer. Aan een ieder die per jaar ten minste 12 euro overmaakt wordt het blad "Overgave" toegezonden.